Үйлдвэрийн аялал

Газар хөдлөлтийн хайгуулын геофон утасны тэргүүлэх бүтээгдэхүүн нь зургаан цуврал, 60 гаруй сорттой. Бүтээгдэхүүн нь газрын тос, ашигт малтмал, геологи хайгуул, зам, гүүр, далан, хонгил барих, хүнд механик чичиргээ, газар хөдлөлтийн хяналт гэх мэт ажилд өргөн хэрэглэгддэг.

gre